Javni oglas za prodaju stanova i parking prostora u slobodnoj prodaji

Predmet javnog oglasa je prodaja u slobodnoj prodaji stambenih jedinica i parking mjesta na lokaciji Šip, objekti K-30 i K-31

  1. Javni oglas
  2. Stambene jedinice
  3. Parking mjesta
  4. Zahtjev za udrživanje srestava-kupovinu
  5. Dokumentacija koju je uz zahtjev za udruživanje sredstava obavezno priložiti
  6. Pravilnik o uvjetima i načinu bodovanja aplikanata “Programa za mlade”
  7. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu bodovanja aplikanata “Programa za mlade”
  8. Odluka o raspisivanju javnog oglasa
  9. Odluka o cijeni i uvjetima kupoprodaje/udruživanje sredstava u slobodnoj prodaji
  10. Odluka o izmjeni odluke o cijeni i uvjetima kupoprodaje za neprodate stanove i parking mjesta na lokaciji Šip

Aplikacije po ovom javnom oglasu se mogu predavati od 13.6.2023. godine, pa do 13.7.2023. godine.

Za vise informacija možete nas kontaktirati putem telefona na brojeve:

+387 33 243 – 137
+387 33 776 – 183
+387 33 776 – 193

ili na adresi Hifzi Bjelevca 54, 71 000 Sarajevo
Također možete nas kontaktrati putem e-mail: marketingiprodaja@fondstan.com.ba