Tel: +387 033 776-183

  Fax: +387 033 776-196

  Hifzi Bjelevca 54. 71000 Sarajevo

  info@stanfond.ba   https://stanfond.ba

 

Sektori

login logo
SEKTOR ZA EKONOMSKE POSLOVE

e-mail:
ekonomski_poslovi@stanfond.ba

tel:
+387 (033) 776 185

login logo
SEKTOR ZA TEHNIČKE POSLOVE

e-mail:
tehnicki_poslovi@stanfond.ba

tel:
+387 (033) 776 190

login logo
SEKTOR
MARKETINGA

e-mail:
marketing@stanfond.ba

tel:
+387 (033) 776 183

login logo
SEKTOR ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE

e-mail:
pravni_poslovi@stanfond.ba

tel:
+387(033) 776 188

login logo
SEKTOR ZA PODRŠKU KUPCIMA I KOORDINACIJU RADA POSLOVNICA FONDA

e-mail:
podrska_kupcima@stanfond.ba

tel:
+387 (033) 776 195