Tel: +387 033 776-183

  Fax: +387 033 776-196

  Hifzi Bjelevca 54. 71000 Sarajevo

  info@stanfond.ba   https://stanfond.ba

 

O nama

Fond Kantona Sarajevo je osnovan 1998. godine kako bi se poboljšala stambena situacija članova boračke populacije, invalida rata i prognanih osoba. U kratkom vremenskom roku, Fond je započeo izgradnju mnogih stanova na različitim lokacijama širom Kantona Sarajevo. Njihov cilj je bio pružiti efikasno rješenje za stambeno zbrinjavanje nakon rata. Fond je ostavio veliki uticaj na razvoj stambenog sektora u Kantona Sarajevo.

 

 
tradicija

25+ 

Godina tradicije
Napravljene zgrade

180+

Napravljenih zgrada
Prodati stanovi/garaže/poslovni prostori

180+

Prodatih stanova/garaža i poslovnih prostora
Zadovoljni korisnici

40000+

Zadovoljnih korisnika
Cijena/kvaliteta
Najbolji omjer cijene i kvalitete

Aktivnosti Fonda su usmjerovane kroz niz modela rješavanja stambene problematike, na dva su najznačajnija: Program nadziđivanja na postojećim stambenim objektima kolektivnog stanovanja i uređenje istih i Program izgradnje novih stambenih i stambeno-poslovnih objekata kolektivnog stanovanja, pa i cijelih naselja sa stotinama stambenih jedinica kako smo naveli prije svega za boračku i populaciju mladih, te ostalih građana Kantona Sarajeva.

Do danas je investicionim programima ovog Fonda izgrađeno preko 3500 stambenih jedinica na više od 200 lokacija, a pored istih i značajan broj poslovnih prostora i garaža. U ovim je poduhvatima angažirano preko 100 različitih građevinskih kompanija uključujući i veći broj kooperanata i podizvođača.

Društvena odgovornost ovog Fonda bila je usmjerena ka pružanju najpovoljnijih uslova finansiranja aplikantima naših programa, kako u pogledu cijena, tako i u pogledu omogućavanja dugoročne beskamatne otplate kroz program udruživanja sredstava. Ovaj model je i danas prepoznatljiv kod ovog Fonda i primjenjujemo ga, te smo kao takvi jedinstveni ne samo na području Kantona Sarajevo, nego i šire.

Veliko je zadovoljstvo vidjeti osmijeh na licima naših kupaca i prepoznati osjećaj povjerenja u ovaj Fond koji uživa renome pouzdanog i povoljnog partnera u rješavanju stambenog pitanja.

Kroz godine našeg postojanja kontinuirano se trudimo biti na dispoziciji u rješavanju stambene problematike i za sve programe rješavanja stambene problematike inicirane od strane Skupštine i Vlade Kantona Sarajevo i upravo naši napori i zalaganja, na prijedlog pojedinaca i organizacija koje su u neposrednom kontaktu sa našim kupcima, i prepoznavanjem ovog zalaganja rezultirali su dobivanjem “Plakete Skupštine Kantona Sarajevo” kao najprestižnije nagrade u našem radu, što nam je posebna čast i podstrek za nastavak zalaganja i neprestano usavršavanje u našem radu.

Prepoznajući potrebu, ovaj se je Fond u zadnjih 10-ak godina dodatno aktivirao i u programima rješavanja stambene problematike populacije mladih pokrenutim od strane Skupštine i Vlade Kantona Sarajevo, a sada već ovoj kategoriji omogućavamo rješavanje stambenog pitanja kroz naš program udruživanja sredstava pružajući im mogućnost da pored povoljne cijene ostvare pravo i na beskamatno udruživanje sredstava.

U ovih 25 godina postojanja, ponosno ističemo kako smo uspjeli uspješno odgovoriti na sve, pred nas postavljene, izazove, kao i spremnost da se suočimo s novim izazovima i zahtjevima zajednice u kojoj nastojimo svoju društvenu ulogu vršiti na najbolji način.

 

 

ŽELITE NEKRETNINU PO VAŠOJ MJERI?

 
 

POSEBNE POGODNOSTI
ZA BORAČKU POPULACIJU I MLADE