O nama

Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe osnovan je krajem 1998. godine s ciljem saniranja stambenog fonda u postratnom razdoblju i što efikasnijem rješavanju problematike stambenog zbrinjavanja prevashodno boračke populacije. U relativnom kratkom periodu pokrenuta je opsežna izgradnja na velikom broju lokacija širom Kantona Sarajevo. U manjem ili većem obimu, Fond je ostavio trag u postratnoj stambenoj izgradnji na području svih općina u Kantonu Sarajevo, a shodno potrebama pojedinih općina u to vrijeme.

Aktivnosti Fonda su usmjerovane kroz niz modela rješavanja stambene problematike, na dva su najznačajnija: Program nadziđivanja na postojećim stambenim objektima kolektivnog stanovanja i uređenje istih i Program izgradnje novih stambenih i stambeno-poslovnih objekata kolektivnog stanovanja, pa i cijelih naselja sa stotinama stambenih jedinica kako smo naveli prije svega za boračku i populaciju mladih, te ostalih građana Kantona Sarajeva.

Do danas je investicionim programima ovog Fonda izgrađeno preko 3500 stambenih jedinica na više od 200 lokacija, a pored istih i značajan broj poslovnih prostora i garaža. U ovim je poduhvatima angažirano preko 100 različitih građevinskih kompanija uključujući i veći broj kooperanata i podizvođača.

Društvena odgovornost ovog Fonda bila je usmjerena ka pružanju najpovoljnijih uslova finansiranja aplikantima naših programa, kako u pogledu cijena, tako i u pogledu omogućavanja dugoročne beskamatne otplate kroz program udruživanja sredstava. Ovaj model je i danas prepoznatljiv kod ovog Fonda i primjenjujemo ga, te smo kao takvi jedinstveni ne samo na području Kantona Sarajevo, nego i šire.

Veliko je zadovoljstvo vidjeti osmijeh na licima naših kupaca i prepoznati osjećaj povjerenja u ovaj Fond koji uživa renome pouzdanog i povoljnog partnera u rješavanju stambenog pitanja.

Kroz godine našeg postojanja kontinuirano se trudimo biti na dispoziciji u rješavanju stambene problematike i za sve programe rješavanja stambene problematike inicirane od strane Skupštine i Vlade Kantona Sarajevo i upravo naši napori i zalaganja, na prijedlog pojedinaca i organizacija koje su u neposrednom kontaktu sa našim kupcima, i prepoznavanjem ovog zalaganja rezultirali su dobivanjem “Plakete Skupštine Kantona Sarajevo” kao najprestižnije nagrade u našem radu, što nam je posebna čast i podstrek za nastavak zalaganja i neprestano usavršavanje u našem radu.

Prepoznajući potrebu, ovaj se je Fond u zadnjih 10-ak godina dodatno aktivirao i u programima rješavanja stambene problematike populacije mladih pokrenutim od strane Skupštine i Vlade Kantona Sarajevo, a sada već ovoj kategoriji omogućavamo rješavanje stambenog pitanja kroz naš program udruživanja sredstava pružajući im mogućnost da pored povoljne cijene ostvare pravo i na beskamatno udruživanje sredstava.

U ovih 25 godina postojanja, ponosno ističemo kako smo uspjeli uspješno odgovoriti na sve, pred nas postavljene, izazove, kao i spremnost da se suočimo s novim izazovima i zahtjevima zajednice u kojoj nastojimo svoju društvenu ulogu vršiti na najbolji način.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/nekahost/stanfond.ba/wp-includes/functions.php on line 5309

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/nekahost/stanfond.ba/wp-includes/functions.php on line 5309