Obavještavaju se aplikanti po Javnom oglasu objavljenom 9.6.2023. godine za prodaju stambenih jedinica i parking mjesta na objektu Šip K-30 i K-31 da je Komisija za odabir ponuda po Javnom oglasu okončala aktivnosti i izvršila otvaranje, pregled i rangiranje aplikanata u skladu s uvjetima Javnog oglasa.

Nadležne službe Fonda će u narednom periodu u sklopu redovnih aktivnosti aplikante koji su ostvarili pravo na zaključenje predugovora u skladu sa uvjetima Javnog oglasa (mogućnost kupovine samo jedne nekretnine po vrsti nekretnine), objavljenim rang listama i konačnim odabirom aplikanata koji su aplicirali za više nekretnine sukcesivno pozivati radi zaključenja predugovora o kupoprodaji.

Zapisnik Komisije možete pogledati ovdje