Obavještavaju se aplikanti po Javnom oglasu objavljenom 9.6.2023. godine za prodaju stambenih jedinica i parking mjesta u objektu Šip K-30 i K-31 da je Komisija za odabir ponuda po Javnom oglasu,  nakon zaprimanja prigovora izvršila ponovni pregled dokumentacije, te korekciju i bodovanje aplikanata.

Nadležne službe Fonda će u narednom periodu u sklopu redovnih aktivnosti aplikante koji su ostvarili pravo na zaključenje predugovora u skladu sa uvjetima Javnog oglasa (mogućnost kupovine samo jedne nekretnine po vrsti nekretnine), korigiranim rang listama i konačnim odabirom aplikanata koji su aplicirali za više nekretnina sukcesivno pozivati radi zaključenja predugovora o kupoprodaji.

Tekst Zapisnika o ponovnom pregledu i bodovanju aplikacija možete pogledati ovdje