Obavještavaju se lica koja su aplicirala za kupovinu stana ili parking mjesta na lokaciji Šip objekti K-30 i K-31, po Javnom oglasu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova objavljenom dana 09.06.2023. godine u Dnevnom avazu i na web stranici Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, o licima sa kojima će biti izvršeno zaključivanje predugovara za kupovinu stana shodno objavljenoj rang listi ( Zapisniku Komisije ) i konačnom odabiru i izjašnjenju aplikanata u pogledu odabira stana.

Opširnije možete pogledati OVDJE