Odluke – SEKTOR ZA EKONOMSKE POSLOVE

Tip Naziv
pdf icon Odluka o isplati naknade za prijevoz na posao 27.07.2023. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za ishranu u toku rada 27.07.2023. godine
pdf icon Odluka o isplati plaæa 27.07.2023. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za prijevoz na posao 26.06.2023. godine
pdf icon Odluka o isplati plaća 26.06.2023. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za ishranu u toku rada 26.06.2023. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade predsjedniku i članovima Upravnog odbora 26.06.2023. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za prijevoz na posao 01.06.2023. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade predsjedniku i članovima Upravnog odbora 31.05.2023. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za ishranu u toku rada 31.05.2023. godine
pdf icon Odluka o isplati plaća 31.05.2023. godine
pdf icon Odluka o isplati regresa radnicima Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova 16.05.2023. godine
pdf icon Odluka o isplati plaća 26.04.2023. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za prijevoz na posao 26.04.2023. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za ishranu u toku rada 26.04.2023. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade predsjedniku i članovima Upravnog odbora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova 26.04.2023. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade radnicima Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova 10.04.2023. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za prijevoz na posao 01.04.2023. godine
pdf icon Odluka o isplati plaća 30.03.2023. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za ishranu u toku rada 30.03.2023. godine
pdf icon Rješenje o isplati naknade za rad supervizora 04.03.2023. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za prijevoz na posao 01.03.2023. godine
pdf icon Odluka o isplati plća 28.02.2023. godine
pdf icon Rješenje o visini naknade Komisije za provođenje javnog oglasa 27.02.2023.godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za prijevoz na posao 01.02.2023. godine
pdf icon Odluka o isplati plaća 31.01.2023. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za ishranu u toku rada 31.01.2023. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade Upravnog odbora 31.01.2023. godine
pdf icon Odluka o isplati plaća 26.12.2022. godine
pdf icon Odluka o isplati novčane naknade 06.12.2022. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za prijevoz na posao 01.12.2022. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade predsjedniku i članovima Upravnog odbora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova 30.11.2022. godine
pdf icon Odluka o isplati plaća 29.11.2022. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za ishranu u toku rada 29.11.2022. godine
pdf icon Ugovor o djelu Emina Alić 14.11.2022. godine
pdf icon Rješenje o visini naknade Komisije za provođenje javnog oglasa 10.08.2022.godine
pdf icon Rješenje o visini naknade Komisije za provođenje javnog oglasa 27.02.2022.godine
pdf icon Naknada o pomoći radnicima Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova 02.08.2022.godine
pdf icon Odluka o isplati naknade Upravnog odbora 28.07.2022. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za ishranu u toku rada 28.07.2022. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za prijevoz na posao 01.07.2022. godine
pdf icon Odluka o isplati plaća 29.06.2022. godine
pdf iconOdluka o isplati naknade za ishranu u toku rada 29.06.2022. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade Upravnog odbora 29.06.2022. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za prijevoz na posao 31.05.2022. godine
pdf icon Odluka o isplati plaća 31.05.2022. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za ishranu u toku rada 31.05.2022. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade Upravnog odbora 31.05.2022. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za prijevoz na posao 27.04.2022. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade Upravnog odbora 27.04.2022. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za ishranu u toku rada 27.04.2022. godine
pdf icon Odluka o isplati plaća 27.04.2022. godine
pdf icon Bajram 13.04.2022.godine
pdf icon Odluka o isplati naknade Upravnog odbora 31.03.2022. godine
pdf icon Odluka o isplati plaća 31.03.2022. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za prijevoz na posao 31.03.2022. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za ishranu u toku rada 31.03.2022. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za ishranu u toku rada 28.02.2022. godine
pdf icon Odluka o isplati plaća 28.02.2022. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za prijevoz na posao 28.02.2022. godine
pdf icon Odluka o isplati novčane naknade za smrt supruga 18.02.2022. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za ishranu u toku rada 31.01.2022. godine
pdf icon Odluka o isplati plaća 31.01.2022. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za prijevoz na posao 31.01.2022. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za prijevoz na posao 05.01.2022. godine
pdf icon Odluka o isplati novčane naknade za smrt majke 29.12.2021. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za ishranu u toku rada 28.12.2021. godine
pdf icon Odluka o isplati plaća 28.12.2021. godine
pdf icon Odluka za Novogodišnje paketiće djeci uposlenika Fonda 20.12.2021. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za prijevoz na posao 30.11.2021. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za ishranu u toku rada 30.11.2021. godine
pdf icon Odluka o isplati plaća 29.11.2021. godine
pdf icon Raskid ugovora o djelu Hatidža Rabijić 15.11.2021. godine
pdf icon Odluka o isplati plaća 29.10.2021. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za prijevoz na posao 29.10.2021. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za ishranu u toku rada 29.10.2021. godine
pdf icon Odluka o isplati novčane naknade za smrt oca 30.09.2021. godine
pdf icon Odluka o isplati plaća 30.09.2021. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za prijevoz na posao 30.09.2021. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za ishranu u toku rada 30.09.2021. godine
pdf icon Odluka o otpremnini Džaferović Zijad 31.08.2021. godine
pdf icon Odluka o isplati plaća 31.08.2021. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za ishranu u toku rada 31.08.2021. godine
pdf icon Ugovor o djelu Hatdža Rabijić 16.08.2021. godine
pdf icon Odluka o otpremnini Velić Arif 24.08.2021. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za prijevoz na posao 29.07.2021. godine
pdf icon Odluka o isplati plaća 29.07.2021. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za prijevoz na posao 29.07.2021. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za ishranu u toku rada 29.07.2021. godine
pdf icon Odluka o isplati naknada radnicima Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova 08.07.2021. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za ishranu u toku rada 29.06.2021. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za prijevoz na posao 29.06.2021. godine
pdf icon Odluka o isplati plaća 29.06.2021. godine
pdf icon Odluka o isplati novčane naknade za smrt supruge 21.06.2021. godine
pdf icon Odluka o isplati regresa radnicima Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova 02.06.2021. godine
pdf icon Odluka o isplati plaća 31.05.2021. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za prijevoz na posao 31.05.2021. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za ishranu u toku rada 31.05.2021. godine
pdf icon Odluka o isplati naknada radnicima Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova 10.05.2021. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za prijevoz na posao 04.05.2021. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za ishranu u toku rada 30.04.2021. godine
pdf icon Odluka o isplati plaća 30.04.2021. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za prijevoz na posao 02.04.2021. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za ishranu u toku rada 31.03.2021. godine
pdf icon Odluka o isplati plaća 31.03.2021. godine
pdf icon Odluka o isplati novčane naknade za smrt roditelja 22.03.2021.godine
pdf icon Odluka o isplati naknade Upravnog odbora 11.03.2021. godine
pdf icon Odluka 8.Mart. 05.03.2021. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za prijevoz na posao 02.03.2021. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za ishranu u toku rada 28.02.2021. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade Upravnog odbora 28.02.2020. godine
pdf icon Odluka o isplati plaća 28.02.2021. godine
pdf icon Odluka o isplati novčane naknade za smrt roditelja 09.02.2021. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za prijevoz na posao 01.02.2021. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade Upravnog odbora 31.01.2021. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za ishranu u toku rada 31.01.2021. godine
pdf icon Odluka o isplati plaća 31.01.2021. godine
pdf icon Odluka o isplati novčane naknade za smrt roditelja 26.01.2021. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za prijevoz na posao 04.01.2021. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za ishranu u toku rada 31.12.2020. godine
pdf icon Ugovor o djelu 31.12.2020. godine
pdf icon Odluka o isplati plaća 31.12.2020. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za ishranu u toku rada 30.11.2020. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za prijevoz na posao 30.11.2020. godine
pdf icon Odluka o isplati plaća 30.11.2020. godine
pdf icon Odluka o isplati nočane naknade za smrt roditelja 30.11.2020. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za ishranu u toku rada 29.10.2020. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za prijevoz na posao 29.10.2020. godine
pdf icon Odluka o isplati plaća 29.10.2020. godine
pdf icon Odluka o isplati novčane naknade 06.10.2020. godine
pdf icon Odluka o isplati novčane naknade 06.10.2020. godine
pdf icon Odluka o isplati novčane naknade 06.10.2020. godine
pdf icon Odluka o isplati novčane naknade 06.10.2020. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za prijevoz na posao 30.09.2020. godine
pdf icon Odluka o isplati plaća 30.09.2020. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za ishranu u toku rada 30.09.2020. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za rođenje djeteta 16.09.2020. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za prijevoz na posao 01.09.2020. godine
pdf icon Ugovor o djelu 01.09.2020. godine
pdf icon Odluka o isplati plaća 31.08.2020. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za prijevoz na posao 03.08.2020. godine
pdf icon Odluka o isplati plaća 30.07.2020. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za ishranu u toku rada 30.07.02.2020. godine
pdf icon Odluka o naknadama uposlenicima Fonda 17.07.2020. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za prijevoz na posao 02.07.2020. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za prijevoz na posao 01.06.2020. godine
pdf icon Odluka o isplati plaća 30.06.2020. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za ishranu u toku rada 29.06.02.2020. godine
pdf icon Odluka o isplati opremnine 22.06.2020. godine
pdf icon Odluka o isplati regresa 04.05.2020. godine
pdf icon Odluka o isplati plaća 31.05.2020. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za ishranu u toku rada 31.05.02.2020. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade uposlenicima Fonda 08.05.2020. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za prijevoz na posao 04.05.2020. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za ishranu u toku rada 30.04.02.2020. godine
pdf icon Odluka o isplati plaća 30.04.2020. godine
pdf icon Odluka o isplati novčane naknade za smrt roditelja 07.04.2020. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za ishranu u toku rada 31.03.02.2020. godine
pdf icon Odluka o isplati plaća 31.03.2020. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade zaposlenim ženama za 8 Mart 06.03.2020. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za prijevoz na posao 27.02.2020. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za ishranu u toku rada 27.02.2020. godine
pdf icon Odluka o isplati plaća 27.02.2020. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade Upravnog odbora 27.02.2020. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za ishranu u toku rada 31.01.2020. godine
pdf icon Odluka o isplati plaća 31.01.2020. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za prijevoz na posao 31.01.2020. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade Upravnog odbora 31.01.2020. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za prijevoz na posao 31.01.2020. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za prijevoz na posao 03.01.2020. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za ishranu u toku rada 31.12.2019. godine
pdf icon Odluka o isplati plaća 30.12.2019. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade Upravnog odbora 26.12.2019. godine
pdf icon Odluka o isplati plaća 02.12.2019. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za ishranu u toku rada 02.12.2019. godine
pdf icon Odluka o isplati plaća 30.10.2019. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za ishranu u toku rada 30.10.2019. godine
pdf icon Odluka o isplati plaća 30.09.2019. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade Upravnog odbora 30.09.2019. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za ishranu u toku rada 30.09.2019. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade uposlenicima Fonda 05.08.2019. godine
pdf icon Odluka o isplati plaća 30.08.2019. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade Upravnog odbora 30.08.2019. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za ishranu u toku rada 30.08.2019. godine
pdf icon Odluka o isplati plaća 31.07.2019. godine
pdf icon Odluka o isplati naknade za ishranu u toku rada 31.07.2019. godine
pdf icon Ugovor o djelu 07.01.2019. godine

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/nekahost/stanfond.ba/wp-includes/functions.php on line 5309

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/nekahost/stanfond.ba/wp-includes/functions.php on line 5309