Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Omer Osmanović i direktorica Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova Lejla Khattab, danas su potpisali predugovore o kupoprodaji za dodjelu stanova u vlasništvo na lokaciji Šip, Općina Centar i Rosulje, Općina Vogošća.
Ministarstvo za boračka pitanja, predviđenim odredbama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine, realizuje pravo na dodjelu stana u vlasništvo predviđenim kategorijama boračke populacije. Danas je upriličena i svečana primopredaja navedenih predugovora porodicama šehida-poginulih boraca.