Tel: +387 033 776-183

  Fax: +387 033 776-196

  Hifzi Bjelevca 54. 71000 Sarajevo

  info@stanfond.ba   https://stanfond.ba

   

Obrazac za prijavu korupcije popunjavati na slijedeći način:

1) Polje "Naslov poruke" (Unaprijed popunjeno tekstom "Prijava korupcije"). Postojeći tekst možete izmijeniti ukoliko za to postoji potreba.

2) Lične podatke o prijavitelju korupcije upisati u polje "Tekst poruke" na slijedeći način:

  • Ime i prezime
  • Kontakt telefon
  • Adresa
  • E-mail
Lične podatke niste u obavezi navoditi.

3) Ostale informacije kao što su:

  • Opis koruptivne radnje ili ponašanja koje se prijavljuje, uz navođenje konkretnih činjenica i okolnosti iz kojih proizilazi sumnja da je počinjena koruptivna radnja (Upisati u polje "Tekst poruke").
  • Podatke o licu za koje se sumnja da je izvršilo koruptivnu radnju (Upisati u polje "Tekst poruke").
  • Relevantnu dokumentaciju koja dokazuje koruptivnu radnju (dokumente u .pdf formatu, fotografije i sl. dodati u polje "Relevantna dokumentacija").
Naslov poruke
Unesite vašu poruku
Drag and drop files here or Browse
Dodajte dokumente